Ogled Premogovnika za lažjo poklicno odločitev

Tradicionalnega obiska Premogovnika Velenje, ki naj bi jim pomagal k lažji odločitvi za poklic, se je letos udeležilo 41 učencev devetih razredov osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Spremljali so jih svetovalni delavci in nekaj staršev.
Obisk je bil namenjen seznanitvi s poklici v rudarstvu, kako poteka izobraževanje zanje ter kakšni sta kadrovska in štipendijska politika podjetja. V sklopu slednje podjetje poleg štipendije dijakom, ki se izobražujejo v Šolskem centru Velenje za poklice v rudarstvu, ponuja tudi druge ugodnosti ter jim omogoča praktični pouk na učnih deloviščih v jami in v delavnicah.
Dobrodošlico jim je zaželel Boris Potrč, vodja Izobraževalnega centra Skupine PV in med drugim dejal: »V vseh 134-letih delovanja velenjskega premogovnika se je odkopna in druga oprema razvijala in danes je to eden od najsodobnejših premogovnikov s podzemnim pridobivanjem premoga na svetu.
Pri tem intenzivnem razvoju ne gre le za opremo, temveč tudi za vse druge sisteme, predvsem tiste, s katerimi skrbimo za varno delo. Zato imamo v podjetju sodoben Varnostno-tehnološki informacijski sistem, ob tem pa je zelo pomembno tudi, da smo zaposleni usposobljeni za uporabo sodobne opreme ter vodenje in upravljanje zahtevnih delovnih procesov.«
Boris Potrč je poudaril tudi pomen gradnje bloka 6 v TEŠ, ki zagotavlja delovanje Premogovnika Velenje še nadaljnjih 50 let in s tem tudi delo za naslednje generacije.
Ker so bili obiskovalci mlajši od 16 let, si med tokratnim obiskom niso mogli ogledati jamskih delovišč, ogledali pa so si Varnostno-tehnološki informacijski sistem, jašek NOP, elektro in strojno delavnico, šolsko garderobo in svetilkarno. Ob pogostitvi z rudarsko malico so povedali, da so z videnim in slišanim zadovoljni, najbolj so jih zanimali »pravi« rudarski poklici, nekoliko manj pa poklici v elektrostroki in strojništvu.
Premogovnik Velenje ima v šolskem letu 2009/10 119  štipendistov, od tega 69 v Rudarski šoli, 28 v Strojni šoli in 22 v Elektro in računalniški šoli. HTZ Velenje ima 10 štipendistov, od tega 6 v Strojni šoli in 4 v Elektro in računalniški šoli.

Objavljeno: 22-12-2009