Delovanje Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje tudi letos uspešno

Za vajo je vodstvo reševanja postavilo dve nalogi: prva je izhajala iz povečanih koncentracij plina na odkopu -50 B v jami Pesje in je zahtevala reševanje dveh poškodovanih rudarjev, predpostavka druge pa je bila samodejna ustavitev ventilatorske postaje Šoštanj, kar je povzročilo zaplinitev dobršnega dela jame.
Prva ocena po vaji je bila, da je bila zlasti druga predpostavka odlično izbrana in je dala veliko koristnih podatkov o koncentracijah plinov in smereh zraka ob takšnih dogodkih. V vaji je sodelovalo 95 reševalcev in vsi so svojo nalogo dobro opravili.
Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je po koncu vaje nagovoril reševalce, se jim zahvalil za trud, ki ga vlagajo v delo v Jamski reševalni četi in v svoje vsakdanje delo ter njim in podjetju zaželel čim manj nezgod v letu 2010. Med drugim je dejal: »Za varno delo lahko največ storimo sami, upoštevamo predpise in norme o varstvu pri delu, delamo previdno in predvidimo možne nevarnosti. Ocenjujemo, da bomo v letu 2009 zabeležili manj nezgod kot v letu 2008.«
Zbrane je nagovoril tudi vodja Jamske reševalne čete mag. Marjan Kolenc. Dejal je, da se je letos v Premogovniku Velenje pripetilo več izrednih dogodkov, za katere so bile vzrok vse potencialne nevarnosti, ki so predvidene tudi v planih ukrepov v izrednih razmerah, a k sreči nobeden ni pustil večjih posledic.
»Jamska reševalna četa šteje 102 člana, od tega je 74 aktivnih reševalcev, kar je na spodnji meji zadovoljivega števila. Zato bomo v letu 2010 izvedli tečaj za nove reševalce in jih nato postopno vključevali v četo. Delovanje čete so v letu 2009 zaznamovali trije pomembni dogodki. Prešli smo na drugačno organizacijo reševalnih vaj, zelo uspešno smo v oktobru izvedli skupno reševalno vajo reševalcev slovenskih premogovnikov in rudnikov ter vanjo vključili tudi gasilske enote. V reševalni postaji se je poleg tega zamenjala delovna ekipa – odšli so starejši, izkušeni sodelavci, naloge pa so prevzeli mlajši, za katere sem prepričan, da bodo prav tako dobro skrbeli za takšno stanje v postaji, da bodo reševalci kot doslej lahko vsak trenutek vzeli v roke reševalni aparat z zaupanjem v njegovo delovanje.«
Jamska reševalna četa je operativna enota, ki izvaja reševalne akcije po navodilih vodstva reševanja. Takoj priskoči na pomoč delavcem v jami, ki so v primeru vdora plina, vode ali mulja, jamskega požara, eksplozije in drugih nesreč v jamskih prostorih utrpeli posledice ali so v nevarnosti, rešuje premoženje in izvaja dela v nevarni atmosferi, nudi prvo pomoč delavcem, ki so se poškodovali pri nesreči ali so oboleli na delovnem mestu. Povezana je tudi v sistem zaščite in reševanja Republike Slovenije.
Tehnološki napredek se je v skoraj 135 letih delovanja Premogovnika Velenje zelo spremenil, moderniziral delo in varnost rudarjev, še vedno pa so pri delu pod zemljo zelo pomembni tudi dobri medsebojni odnosi, tovarištvo, zaupanje in spoštovanje. Vsi v jami se zavedajo, da je na površini nekdo, ki bo v primeru nevarnih razmer pomagal.
Dodatni občutek varnosti in skrbi za sotovariša pa rudarjem dajejo dobro usposobljeni in opremljeni jamski reševalci, ki so člani vsakega moštva v vseh delovnih izmenah. Leto 2009 je bilo glede nezgod in razmer v jami za Premogovnik Velenje srečno, delovanje Jamske reševalne čete pa uspešno.

Objavljeno: 22-12-2009