V Premogovniku Velenje so podelili priznanja za opravljene pripravniške in nadzorniške strokovne izpite

V petek, 18. decembra 2009, je v prostorih upravne zgradbe Premogovnika Velenje potekala podelitev priznanj za opravljene pripravniške in nadzorniške strokovne izpite.

Prejemnike priznanj – teh je bilo 75 – je pozdravil direktor dr. Milan Medved, ki je poudaril: »V Premogovniku Velenje se zavedamo, da so kadri najpomembnejši kapital podjetja, zato veliko vlagamo v izobraževanje. Izobraževalni center deluje z namenom uspešnega, sistematskega in organiziranega dela, kar pripomore tudi k večji varnosti pri delu. Da je izobraževanje pomemben segment delovanja, se odraža z več kot 45 urami povprečnega izobraževanja na zaposlenega na letni ravni.«

Z uspešno opravljenimi pripravniškimi in nadzorniškimi izpiti so zaposleni dokazali, da so za svoje delo strokovno usposobljeni. Za doseženi uspeh jim je vodstvo Premogovnika podelilo posebna priznanja. Priznanja za opravljene strokovne izpite na republiški ravni so 4 sodelavci prejeli tudi od pristojnih zunanjih institucij.

Objavljeno: 21-12-2009