Poklici v rudarstvu so iskani

18. decembra dopoldne bodo v Premogovnik Velenje prišli na ogled devetošolci osnovnih šol Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Z ogledom podjetja in predstavitvijo najbolj tipičnih poklicev v njem jim v Premogovniku že več let skušamo olajšati izbiro za poklic, hkrati pa predstaviti kadrovsko in štipendijsko politiko podjetja.
O njej zgovorno pričajo številke. V šolskem letu 2009/10 ima Premogovnik Velenje 119  štipendistov, od tega 69 v Rudarski šoli, 28 v Strojni šoli in 22 v Elektro in računalniški šoli. HTZ Velenje ima 10 štipendistov, od tega 6 v Strojni šoli in 4 v Elektro in računalniški šoli.
Štipendistom nudimo poleg štipendije še številne druge ugodnosti, kot so brezplačni učbeniki, sofinanciranje prevozov v šolo in ekskurzij, malica, jamski dodatek. Štipendisti se lahko kmalu po končanem šolanju zaposlijo v Skupini PV. V letu 2009 smo zaposlili 54 pripravnikov, in sicer: Premogovnik Velenje 46 (30 rudarske, 3 elektro- in 13 strojne stroke), HTZ 6 (4 elektro- in 2 strojne stroke) ter RGP 2 (1 rudarske in 1 strojne stroke). V letu 2010 bodo zaposlili od 60 do 70 pripravnikov.
Največ štipendistov imajo v Rudarski šoli Šolskega centra Velenje, kjer izobražujejo v štirih izobraževalnih programih: za geostrojnika rudarja v srednjem poklicnem izobraževanju, za geotehnika v srednjem strokovnem in poklicnem izobraževanju ter za okoljevarstvenega tehnika v srednjem strokovnem izobraževanju. V šolskem letu 2009/10 je v program geostrojnik rudar vpisanih 20 dijakov, geotehnikov je 16, okoljevarstvenih tehnikov je 25. Letos je v Rudarski šoli v vseh letnikih 145 dijakov, lani pa jih je bilo 105.
Po besedah ravnatelja Rudarske šole mag. Albina Vrabiča je vpis dijakov v tem šolskem letu večji, prav tako pa so večji vpis zabeležili tudi v Strojni ter Elektro in računalniški šoli.
»Vpis v našo šolo kaže, da je energetika kljub nestabilni gospodarski situaciji razmeroma stabilna dejavnost, na večji vpis pa prav gotovo vpliva tudi večje zaposlovanje v Premogovniku Velenje. V Rudarski šoli izobražujemo za zahtevne poklice v specifičnem delovnem okolju. Dijaki pri praktičnem pouku spoznajo, da je Premogovnik Velenje visoko tehnološko opremljena tovarna pod zemljo,« poudarja Vrabič in dodaja, da so dijaki Rudarske šole zelo zaposljivi. Velika večina se jih zaposli v Skupini Premogovnik Velenje, dijaki pa lahko šolanje nadaljujejo v Višji strokovni šoli v Velenju, v programu Geotehnologija in rudarstvo, ali na Naravoslovno-tehnični fakulteti Univerze v Ljubljani.

Objavljeno: 16-12-2009