SAŠA inkubator o projektih Zmagovalna ideja in Zmagovalni izziv

SAŠA inkubator iz Velenja, v sodelovanju s partnerji, razvija dva regijska projekta, in sicer Zmagovalno idejo in Zmagovalni izziv. Z obema želi prispevati k dvigu na znanju temelječega gospodarstva ter k nastanku novih inovativnih podjetij.


ZMAGOVALNI IZZIV

SAŠA inkubator je z namenom povezovanja študentov in drugih mladih z regijskim gospodarstvom razvil projekt Zmagovalni izziv. S projektom skušamo spodbuditi podjetja, organizacije in mlade k izvajanju skupnih projektov, s katerimi bi zadovoljili potrebe regijskega gospodarstva po visokokvalificiranem znanju mladih, hkrati pa bi s takšnim sodelovanjem želeli mladim odpreti pot do pridobitve praktičnih izkušenj in tudi zaposlitve po opravljeni diplomi. Za sodelovanje so se že odločila številna podjetja iz SAŠA regije, ki vidijo priložnost v takšnem sodelovanju z mladimi, in sicer HTZ Velenje, I. P., d. o. o., FORI, d. o. o., GOLTE, d. o. o., ERICo, d. o. o., PV Invest, d. o. o., Termoelektrarna Šoštanj … Aktivno so se v projekt vključile tudi lokalne skupnosti, in sicer sta nam izzive že posredovali Mestna občina Velenje ter Občina Mozirje. Na osnovi najave projekta so se že odzvali prvi zainteresirani študentje, ki nekatere izzive že rešujejo, veselijo pa se tudi dodatnih izzivov. Zato vabimo vsa zainteresirana podjetja in organizacije iz SAŠA regije, da študentom postavijo izzive, s katerimi se srečujejo, hkrati pa vabimo vse zainteresirane študente, da podjetjem in organizacijam ponudijo svoje znanje in ideje. Strateški partner za mlade v projektu je Šaleški študentski klub, sodelujemo pa tudi s Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico iz Velenja.


ZMAGOVALNA IDEJA

Že drugo leto zapored v SAŠA inkubatorju izvajamo projekt »Zmagovalna ideja«. S projektom želimo prepoznati najbolj inovativna, novonastajajoča oziroma mlada podjetja, jih strokovno podpreti, nagraditi, narediti prepoznavne in jih povezati s pravimi partnerji za tržni uspeh njihove podjetniške ideje. Zmagovalna ideja je projekt, skozi katerega želimo prispevati k dvigu inovativnega podjetništva ter k nastanku novih, na znanju temelječih podjetij z visoko dodano vrednostjo v SAŠA regiji. V mesecu januarju in februarju bomo v okviru natečaja izvajali brezplačne podjetniške delavnice po SAŠA regiji. Na njih bodo udeleženci poleg osnovnih pravil za udeležbo v natečaju spoznali elemente dobrega poslovnega načrta ter ključne korake do podjetniškega uspeha. Na delavnicah bodo predstavljeni tudi temeljni napotki za raziskavo trga in pripravo trženjskega načrta, napotki za uspešno črpanje subvencij za start–up podjetja, napotki za uspešno preskrbo dolžniškega in lastniškega kapitala ter napotki za uporabo najsodobnejšega orodja za poslovno načrtovanje pri pripravi finančnega načrta. Vsako sredo pa potekajo brezplačne svetovalne ure SAŠA inkubatorja, in sicer od 14. ure do 16. ure oziroma po predhodni najavi.

Objavljeno: 15-12-2009