V Kamnolomu Paka je RGP odprl nove poslovno-skladiščne prostore

V organizacijski enoti hčerinske družbe Premogovnika Velenje Rudarski gradbeni programi (RGP) »Proizvodnja kamenih agregatov« na lokaciji Kamnoloma Paka pri Velenju so v sredo, 9. decembra 2009, ob 12. uri slovesno odprli nove poslovno-skladiščne prostore. Ob odprtju novih prostorov so o pomembnosti kamnoloma, približevanja željam odjemalcev, zaposlenim, krajanom in uresničevanja zakonskih zahtev spregovorili direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, direktor RGP mag. Marjan Hudej in župan Mestne občine Velenje Srečko Meh.

Uvodoma je gostom spregovoril direktor RGP mag. Marjan Hudej, ki je na kratko orisal zgodovino kamnoloma. Ob tem je povzel: »Objekti, ki jih danes odpiramo, predstavljajo most med preteklimi prizadevanji in novimi možnostmi. Družba RGP se skuša družbenim procesom čim bolj prilagajati. Naša vizija skuša preseči zgolj plavanje s tokom, saj smo usmerjeni v nove programske priložnosti in v izvirne načine spopadanja z vsem, kar nas pri tem ovira.«

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je dejal: »Vesel sem vseh novih pridobitev naših povezanih družb in jim ob tej priložnosti tudi čestitam. Družba RGP je gazela Skupine Premogovnik Velenje. V nekaj letih je s kvalitetnim delom pridobila veliko dobrih referenc in o njenem delu slišim v gospodarskih krogih le pozitivne besede.«

Velenjski župan Srečko Meh je dodal: »V teh časih, ko najbolj pogosto slišimo le slabe novice o tem, koliko ljudi je v slabem položaju in kdo je kje naredil kakšno napako, je dobra novica o uspešnem delu in odprtju novih poslovnih prostorov še bolj spodbudna. Zato v Šaleški dolini načrtujemo nove investicije, prav je, da v njih iščemo stične točke za sodelovanje in jih podpiramo.«

Proizvodna dejavnost pridobivanja kamenih agregatov sega v leto 1968, v okviru Skupine Premogovnik Velenje pa družba RGP deluje od leta 2004 in je nastala z namenom konsolidacije gradbenih in rudarskih programov. Združuje tri  organizacijske enote, usmerjene v proizvodnjo kamenih agregatov, proizvodnjo mokrih in suhih betonskih mešanic ter malt, in v rudarske gradbene storitve, ki so v skladu s standardi ter zahtevami, potrebami in pričakovanji kupcev.

Prvih trideset let delovanja kamnoloma je minilo, trudijo se za nadaljnjih 30, v katerih bodo z merjenjem zadovoljstva sokrajanov in poizvedovanjem pri širši zainteresirani javnosti o vplivih na okolje, ki so posledica njihovega delovanja, skušali ugotoviti, v kakšni meri izpolnjujejo zahteve in pričakovanja.

Njihovi rezultati dokazujejo, da so učinkovito varovanje okolja, varovanje zdravja pri delu in gospodarska rast združljivi. Integracija okoljskih, ekonomskih in socialnih ciljev je tudi v poslovni praksi mogoča. V boju za napredek in dobiček ne pozabljajo, da so del narave.

Z novimi prostori bodo v Proizvodnji kamenih agregatov RGP vsekakor lažje uresničevati postavljene cilje na področju kakovosti, varstva okolja in varovanja zdravja.

Objavljeno: 09-12-2009