Makedonija in Slovenija

Slovenska podjetja in druge inštitucije imajo veliko poslovnih stikov tudi v Makedoniji, zato smo se v Gospodarski zbornici Slovenije, Centru za poslovno usposabljanje odločili, da se priključimo konzorciju projekta »Top management«, katerega cilj je opremiti 200 makedonskih managerjev s sodobnimi znanji in spretnostmi vodenja in upravljanja na različnih področjih in nivojih.
Projekt predstavlja enkratno priložnost za slovenska podjetja, ki že poslujejo v Makedoniji oziroma želijo širiti poslovno mrežo v Makedonijo. To je bilo tudi osnovno vodilo pri odločitvi za sodelovanje v projektu,« je med drugim zapisal v povabilo slovenskim podjetjem direktor CPU Janez Dekleva, ki se je v petek, 20. novembra, pridružil sprejemu za 30 makedonskih managerjev v Premogovniku Velenje.
Zahvalil se je podjetju za sprejem pobude in možnost usposabljanja Nenada Markovskega,ki je bil na usposabljanju v Skupini PV med 1. oktobrom in 30. novembrom, ter za predstavitev naših dejavnosti vsem gostujočim managerjem.
V imenu Makedoncev se je za sprejem v Premogovniku Velenje zahvalil Armir Ramadani, vodja mednarodne pisarne v Republiki Sloveniji in predstavnik Veleposlaništva Republike Makedonije. Poudaril se je, da se je z novo vlado, izvoljeno leta 2006, Makedonija zelo odprla in je začela z različnimi projekti intenzivno privabljati tuje investitorje.
V sklopu večje promocije makedonskega gospodarstva in možnosti za vlaganja je eden od projektov tudi gostovanje makedonskih managerjev v evropskih državah. Namen programa je, da pridobijo nova znanja in izkušnje prek spoznavanja dobrih praks v podjetjih v tujini ter pridobljeno znanje uporabijo v svojih podjetjih za izboljšanje stikov na trgu, pridobitev novih strank in podobno.
Makedonskim gostom so Skupino PV predstavili direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, direktor HTZ Velenje dr. Vladimir Malenković ter direktor RGP mag. Marjan Hudej, dejavnost Izobraževalnega centra Skupine PV pa Boris Potrč.

Objavljeno: 23-11-2009