V Premogovniku Velenje so izvolili novega predsednika sindikata

V Premogovniku Velenje so zaradi upokojitve dosedanjega predsednika sindikata Toma Lipnika na Zboru sindikalnih zaupnikov v petek, 6. novembra 2009, med štirimi kandidati za enoletno obdobje volili novega predsednika. Izbran je bil Ferdinand Žerak, ki je do sedaj delal kot nadzornik pri transportu jeklenega podporja v Premogovniku. V letih 2000–2004 je bil član Sveta delavcev Premogovnika, cel minuli man­dat pa je bil predsednik sindikalne podružnice Proizvodnja in član Izvršilnega odbora sindikata Premogovnika. V Premogovniku je dopolnil 24 let delovne dobe in 19 let članstva v Jamski reševalni četi. Ob delu končuje študij na Višji strokovni šoli Velenje – smer rudarstvo in geo­tehnologija.

Objavljeno: 12-11-2009