3. simpozij o tretji razvojni osi

3. simpozij o tretji razvojni osi z naslovom “Od ideje do realizacije” bo potekal v petek, 23. 10. 2009, v Hotelu Paka v Velenju s pričetkom ob ob 9.30 uri.

Na simpoziju se bo s svojimi programi predstavila tudi Premogovnik Velenje, HTZ Velenje in PV Invest. Tematika tokratnega posvetovanja bo namenjena predstavitvam realizacije projektov, pogledom nosilcev urejanja prostora in investitorjev ter drugi spremljajoči problematiki v postopku umeščanja trase hitre ceste v prostor.

Posvetovanje bo celodnevna priložnost za izmenjavo mnenj, srečanje vseh akterjev, ki so vključeni v projekt oz. jih ta projekt kakorkoli zanima.

Objavljeno: 23-10-2009