Republiška reševalna vaja je letos potekala v Premogovniku Velenje. Ogleda vaje se je udeležila tudi ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič

Letošnjo republiško reševalno vajo, v kateri so sodelovale vse reševalne čete slovenskih rudnikov ter operativne gasilske enote, smo v petek, 9. oktobra 2009, izvedli v Premogovniku Velenje. Namen izvedbe skupne reševalne vaje je preizkusiti strokovno usposobljenost rudarskih reševalnih čet za namen reševanja v primeru rudniške nesreče v sodelovanju z interventnimi gasilskimi enotami. V vaji so sodelovale reševalne ekipe iz Premogovnika Velenje, Rudnika Trbovlje – Hrastnik, Idrije, Nafte Lendava ter ekipe gasilcev PIGD Premogovnika Velenje in PGD Velenje.Udeležence je pozdravil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: „Najbrž se vsi skupaj zelo dobro zavedamo, da rudarji – kljub najsodobnejši tehnologiji – še vedno delajo v zahtevnih pogojih. Varnost in zdravje zaposlenih sta eden glavnih strateških ciljev podjetja in jima posvečamo prav posebno pozornost. Čeprav je za Premogovnikom Velenje že častitljivih 134 let, smo v tem obdobju lahko dodobra spoznali, da je moč narave neomajna in čeprav smo po napredku, razvoju in tehnologiji med premogovniki v samem svetovnem vrhu, je večina nevarnosti, s katerimi so se rudarji srečevali nekoč, prisotnih tudi danes.

Lahko pa rečemo, da zaradi znanja, izkušenj in sodobne opremljenosti te potencialne nevarnosti obvladujemo neprimerljivo bolje kot nekoč. Vse pomembne varnostne parametre spremljamo preko Varnostno-tehnološkega informacijskega sistema. To je daljinski nadzorni sistem jame na površini, kjer se na enem mestu zbirajo parametri varnostnega in tehničnega nadzora ter upravljanja jame.

Premogovnik ima za vse potencialne nevarnosti oz. izredne dogodke izdelan Načrt obrambe in reševanja. To je dokument, ki obravnava vse potencialne nevarnosti v jami ter določa vse aktivnosti, ki so potrebne za obvladovanje posamezne nevarnosti oz. izrednega dogodka v jami. Kadar nastopijo izredne razmere, po potrebi aktiviramo jamsko reševalno četo, ki je sestavljena iz najboljših delavcev v podjetju, ki morajo opraviti poseben izpit. Člani se urijo in izpopolnjujejo za naloge reševanja enkrat mesečno na reševalnih vajah po programu dela. Izvajajo tudi simulacije reševalnih akcij.“

Republiški reševalni vaji je prisostvovala tudi ministrica za obrambo Republike Slovenije dr. Ljubica Jelušič, ki si je skupaj s predstavniki Mestne občine Velenje, urada RS za zaščito in reševanje, civilne zaščite, Gasilske zveze Slovenije, inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, inšpektorata RS za varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami med obiskom Premogovnika Velenje ogledala reševalno postajo, dežurno sobo, dimno komoro, prikaz nameščanja reševalnih izolacijskih aparatov in aktivnosti s področja prve pomoči.

Ministrica je ob svojem obisku Premogovnika in ogledu vaje povedala: „Zelo sem zadovoljna, da smo imeli danes v Premogovniku Velenje priložnost spremljati, kako uspešno delujejo reševalci iz različnih slovenskih premogovnikov, kako v Premogovniku skrbijo za varnost svojih delavcev in kako zelo dobro so reševalne ekipe usposobljene za svoje delo.
Glavno sporočilo današnje vaje je bil ogled usposabljanja reševalcev. Premogovnik Velenje ima izjemno razdelan sistem usposabljanja reševalcev, ki morajo biti stalno pripravljeni za pomoč. Na Ministrstvu za obrambo smo v okviru Uprave za zaščito in reševanje zelo veseli, da imamo tako dobro usposobljeno reševalno četo. Pomembno je videti, da ti ljudje res dobro delajo in so dobro usposobljeni. Sama pa sem se tudi prepričala, da so zelo motivirani in energični.
Obisk v Premogovniku Velenje me je navdušil. Prvič sem videla, kako se usposabljajo reševalci in kako delujejo, celotna vaja pa me je prepričala, da sistem teče vzorno.«

Objavljeno: 12-10-2009