Geološki stolpec kamnin območja Šaleške doline postavljen v prostorih Muzeja premogovništva Slovenije

V parku pred Muzejem premogovništva Slovenije je v sredo, 7. oktobra 2009, potekalo odprtje geološkega stolpca kamnin z območja Šaleške doline. Ocenjuje se, da so najstarejše kamnine, ki gradijo geološki stolpec, stare preko 540 mio let. Zbrane udeležence sta pozdravila vodja Muzeja Stojan Špegel in ravnateljica Šole za storitvene dejavnosti na Šolskem centru Velenje Mateja Klemenčič

Pred dobrim desetletjem so bile v okviru gibanja Mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline in okolice izdelane raziskovalne naloge z naslovom Šaleška geološka pot. Mentorica raziskovalne naloge je bila geologinja Mateja Klemenčič, sedaj ravnateljica Šole za storitvene dejavnosti. Avtorjev je bilo več. Med njimi so to Tadej Vodušek, Ervin Strmčnik, Damjan Hann, Klemen Ovnik in Sebastjan Felicijan.

Geološki stolpec je zgrajen iz kamnin, ki so nastajale milijone let in predstavljajo del geološke dediščine. Ocenjuje se, da so najstarejše kamnine, ki gradijo geološki stolpec, stare preko 540 mio let. Vsaka kamnina je nastajala v specifičnem okolju in obdobju, lahko pa vsebuje tudi fosile. Vsaka lastnost kamnine govori o okolju in pogojih nastanka.

Slovenija je majhna dežela, a z geološkega vidika zelo pestra in zanimiva. Geomorfologija, kot jo opazujemo danes, je nastala šele v obdobju terciarja. Na geomorfologijo Slovenije so močno vplivali dvigovanje Alp in delovanje ledenikov. Med dvigovanjem Alp je posledično prihajalo na ozemlju do močnega tektonskega delovanja, kar je posledično vodilo do tektonskega delovanja, ki je vplivalo na tektonsko in vulkansko aktivnost ozemlja. Slovensko ozemlje je bilo večji del geološke zgodovine pokrito s plitvimi ali globokimi morji, v katerih so se usedali različni sedimenti, kasneje pa so nastale različne sedimentne kamnine, med katerimi je tudi debela plast Velenjskega lignita.

Geološki steber je tudi strokovna pridobitev v ponudbi Šaleške doline, ki služi za učne in vzgojne namene.

Objavljeno: 07-10-2009