15. redna seja skupščine Premogovnik Velenje d.d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe  PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., uprava družbe sklicuje 15. redno sejo skupščine PREMOGOVNIK VELENJE, d.d. Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v torek, 3. novembra 2009 ob 13. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju.

Objavljeno: 05-10-2009