Redna seja Sveta delavcev Premogovnika Velenje

Za četrtek, 1. oktober, ob 7. uri je v Zeleni dvorani sklicana 8. redna seja Sveta delavcev Premogovnika. Njen dnevni red zajema obravnavo zapisnika prejšnje seje, obravnavo informacije o poslovanju Premogovnika v obdobju januar – avgust in zaključevanje leta 2009 ter nadaljevanje obravnave predlogov sprememb nagrajevanja v Premogovniku.

Objavljeno: 30-09-2009