V Muzeju premogovništva razstava Slovenija v otroških očeh

Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju s Skupnostjo vrtcev Slovenije v šolskem letu 2008/09 že četrto leto zapored povabila k promociji turističnih vsebin in širjenju gostoljubne turistične zavesti med najmlajšimi vse vrtce v Sloveniji v okviru projekta Z igro do prvih turističnih korakov. V okviru projekta, v katerem najmlajši v vrtcih odkrivajo zanimivosti svojega kraja, je sodelovalo 95 vrtcev oz. kar 120 njihovih enot.

Otroci so si pri svojem ustvarjanju zastavljali vprašanja, kako so se včasih igrali, kaj je v njihovem kraju še posebej znanega, kako je mesto oz. vas dobila ime, kako bi svoj kraj predstavili popotniku …

V okviru Pikinega festivala je v petek, 25. septembra 2009, v Muzeju premogovništva Slovenije potekala zaključna prireditev s podelitvijo priznanj vsem sodelujočim vrtcem.

Delček teh odkritih zakladov si lahko vse do 2. oktobra 2009 še vedno ogledate v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju. Ob tem lahko spoznate kaj novega ne le o svojem rodnem kraju, temveč tudi o drugih slovenskih biserih.

Objavljeno: 29-09-2009