Nov režim parkiranja pri Standardu

S 1. oktobrom 2009 bomo na parkirišču med blagovnico Standard in Hotelom Paka začasno uvedli »območje kratkotrajnega parkiranja«.

Na območju stare avtobusne postaje in parkirišča ob Šaleški cesti pri Rdeči dvorani Velenje bo še letos začel nastajati nov trgovski center Mercator. Ker bo zaradi del ukinjeno brezplačno parkirišče ob Šaleški cesti, bo Mestna občina Velenje še pred začetkom gradnje uredila brezplačno parkirišče na zelenici pred Gasilskim domom Velenje. Brezplačno je sedaj tudi parkirišče med blagovnico Standard in Hotelom Paka, pričakujemo lahko, da bo povečan promet tudi na tem območju. Zato smo se v dogovoru s predstavniki Mestne četrti Levi breg – zahod, predstavniki posameznih vhodov na Šaleški 2 a-d in predstavniki Hotela Paka odločili za nov režim parkiranja.

Kratek opis režima:
1. Omejitev parkiranja bo veljala za parkiranje daljše od 1 ure za vse uporabnike parkirišča, razen za vozila opremljena s posebnimi dovolilnicami, ki jih bo uporabnikom stanovanj Šaleške 2 a-d izdala Mestna občina Velenje.
2. Režim bo veljal od ponedeljka do petka med 6. in 20. uro. V soboto, nedeljo in ob praznikih omejitev ne bo veljala.
3. Uporabniki parkirišča bodo morali označiti začetek parkiranja in dokazilo o tem pustiti na vidnem delu armaturne plošče v vozilu.
4. Nadzor nad parkiranjem bo izvajalo Medobčinsko redarstvo Mestne občine Velenje.

Navedeni režim predstavlja v tem delu mesta novost, zato prosimo uporabnike za strpnost in upoštevanje nove cestnoprometne signalizacije. Občanke in občane obveščamo tudi, da lahko parkirne ure kupijo na bencinskem servisu na Celjski cesti.

Služba za odnose z javnostmi MO Velenje

Objavljeno: 29-09-2009