HTZ Velenje diploma GZS za inovacije

Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je v četrtek, 17. septembra 2009, v Ljubljani podelila priznanja za inovacije, nastale v letu 2008, in sicer sedem zlatih, 11 srebrnih in 12 bronastih priznanj ter 12 diplom. Skupno je letos kandidiralo 185 inovacij več kot 500 inovatorjev. Število prijavljenih se je glede na lani povečalo.

Hčerinska družba Premogovnika HTZ Velenje je prejela diplomo Gospodarske zbornice Slovenije za program AquaVallis, in sicer za inovacijo »Mobilna filtracijska naprava«, s katero filtrirajo površinske vode, kot so reke in jezera. Avtorji te inovacije so Peter Hudournik, Miroslav Tisnikar, Alen Žolgar, Aleksander Jordan, Zoran Dobovičnik in Zvone Sever.

Objavljeno: 21-09-2009