V Premogovniku Velenje podpisali aneks h kolektivni pogodbi

Zaradi manjšega odjema premoga, kot je bilo sprva načrtovano, in višjih količin premoga na deponiji, so se v Premogovniku Velenje v soglasju s Sindikatom in Svetom delavcev dogovorili, da bodo med 1. 10. in 31. 12. 2009 začasno prešli na 37-urni delovnik, v septembru dva petka ne bodo delali, v času med 26. in 30. oktobrom pa bodo koristili dodatne dni kolektivnega dopusta.

Objavljeno: 17-09-2009