Premogovnik Velenje in varna pot prvošolčkov Šaleške doline

V Premogovniku Velenje smo lani prvič izvedli akcijo, v kateri smo vsem prvošolčkom osnovnih šol na območju Šaleške doline podarili rumeno majičko, na kateri sta natisnjena maskota Premogovnika »Ligi« in napis »Vozniki, pazite name!«.

Namen akcije je opozoriti vse voznike na najmlajše udeležence v prometu, ki so se z vstopom v šolo prvič aktivno vključili v prometni vsakdan in so najbolj ranljiva skupina populacije.

Letos smo akcijo ponovili in majičke je dobilo 433 prvošolčkov osnovnih šol v MO Velenje ter občinah Šoštanj in Šmartno ob Paki. V Osnovni šoli Šoštanj so 17. septembra ob tej priložnosti učenci drugih razredov pripravili krajši kulturni program. V imenu šole se je za dobrodošlo akcijo zahvalila ravnateljica OŠ Šoštanj Majda Zaveršnik Puc, prvošolčke in njihove učiteljice pa je v imenu Premogovnika Velenje pozdravil vodja gospodarskega področja Ivan Hozjan.

Poudaril je, da otroke na cestah najbolj ogrožajo gostota prometa, hitrost vozil in nasploh nagel življenjski ritem, najmlajši otroci pa imajo s tem najmanj izkušenj in so najmanj vidni. Ivan Hozjan je tudi dejal: »Tudi pri pridobivanju premoga v Premogovniku Velenje je izredno pomembna varnost in za doseganje varnega dela si zelo prizadevamo. Varnost je pri nas na prvem mestu. Varno življenje želimo tudi vam, prvošolčkom, ki z novim šolskim letom prvič vstopate v svet odraslih, katerega sestavni del je tudi obnašanje v prometu. Upamo, da boste tudi vi majičke nosili z veseljem in boste z njimi bolj varni v prometu.«

Objavljeno: 17-09-2009