Jubilejna številka Rudarja ob 50-letnici Velenja

V prazničnem letu našega rudarskega mesta, ki smo ga s številnimi udarniškimi urami ob svojem napornem delu pomagali zgraditi tudi rudarji, s ponosom praznujemo tudi v Premogovniku Velenje. Tako smo ob 50-letnici Velenja izdali jubilejno številko našega časopisa Rudar in se v njej sprehodili skozi zgodovino zadnje polovice stoletja.

V tem jubilejnem Rudarju so zajeti številni dogodki, s katerimi je Premogovnik Velenje ves čas aktivno sodeloval pri razvoju Velenja, pomagal pri izgradnji infrastrukture, tudi številnih dejavnosti, vključno s podjetništvom, ki so se razvile iz potreb premogovnika.

Sicer pa je prva  številka našega internega časopisa, ki je bil pravzaprav glasilo sindikata Rudnika lignita Velenje, izšla 1. januarja leta 1953. Ime časopisa je bilo Velenjski rudar in je bil prvi časopis, ki se je pri svojem poročanju omejil le na Šaleško dolino. Takrat se seveda v podjetju še ni govorilo o internem komuniciranju, danes pa je Rudar eno od pomembnih orodij internega komuniciranja v Skupini Premogovnik Velenje.

Premogovnik Velenje vedno znova dokazuje, da je družbeno odgovorno podjetje. Velik poudarek dajemo skrbi za zaposlene, varstvu pri delu in vrednotam, kot so tovarištvo, solidarnost, pripadnost, ki so bile že v preteklosti značilne za naš poklic, jih pa s posebno pozornostjo negujemo tudi danes, ko vsakdanja naglica te človeške lastnosti včasih pušča ob strani.

Veliko simbolike je v tem, da lahko ob letošnjem praznovanju 50-letnice mesta Velenje rečemo, da bo Premogovnik Velenje deloval še nadaljnjih 50 let in bo zagotavljal premog, iz katerega bodo v Termoelektrarni Šoštanj proizvajali električno energijo.

Jubilejna številka Rudarja s svojo vsebino dokazuje, da se že dolgo zavedamo  pomembnosti ciljno usmerjenega, sistematičnega, odprtega, pravočasnega in dvosmernega komuniciranje z zaposlenimi, s kupci in z drugimi deležniki podjetja. Tako smo med vsemi sodelujočimi ustvarjali zaupanje, ki bo podlaga za uspešno delo in sodelovanje tudi prihodnjih 50 let.

Objavljeno: 17-09-2009