Certifikat za napredovalni stroj GPK – PV

V Premogovniku Velenje štejemo za velik razvojni dosežek izdelavo novega napredovalnega stroja GPK – PV. Osnova za stroj je jeklena konstrukcija, ki smo jo kupili od ruskega proizvajalca KMZ, vsa nadgradnja pa je rezultat znanja in dela strokovnjakov v podjetju.

Pri izbiri in opremljanju strojev smo upoštevali svoje dolgoletne izkušnje z napredovalnimi stroji na pripravskih deloviščih in predloge jamske operative. Premogovnik Velenje se je z izdelavo tega stroja vpisal med proizvajalce rudarske opreme.

V Sloveniji mora imeti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev vsak novi stroj CE oznako in izjavo proizvajalca, da je varen za uporabo. Zato je Premogovnik Velenje sprožil postopek certificiranja in poleti tudi prejel certifikat o ustreznosti, ki ga je izdala pooblaščena in neodvisna institucija Bureau Veritas iz Francije. Napredovalni stroj GPK – PV ustreza direktivam zakonodaje EU o varnosti strojev, elektromagnetni združljivosti ter protieksplozijski zaščiti (uporaba stroja v metanskih rudnikih).

Stroj ima sodobno električno in hidravlično opremo, ki je skladna z evropskimi normami, ustreza zahtevam direktive ATEX ter zagotavlja visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti obratovanja.

Po besedah direktorja dr. Milana Medveda stroj pomeni res velik korak pri modernizaciji jamskih prostorov, prav tako pa pomeni tudi zanimivo tržno priložnost tako za trge JV regije pa tudi znotraj EU.

Objavljeno: 25-08-2009