Premogovnik Velenje uspešen na razpisu za raziskovalno-investicijske projekte.

Premogovnik Velenje se je aprila prijavil na razpis Ministrstva za gospodarstvo v okviru neposrednih spodbud za raziskovalno-investicijske projekte in bil pri tem uspešen. Prijavljenih je bilo 68 projektov, za sofinanciranje je bilo odobrenih 45, naš projekt pa bo financiran v višini 1,363 milijona evrov.

Sredstva bodo porabljena za dveletni projekt s področja jamskega vrtanja.  Z njim želimo doseči pet ciljev. Pospešiti, racionalizirati in izboljšati želimo aktivnosti pri jamskem vrtanju ter pri izdelavi jamskih prostorov. Izboljšati želimo tehnologije izdelave jamskih prostorov, pri čemer gre tudi za določitev in nakup ustrezne opreme.

V tehnološkem smislu želimo izboljšati in popraviti tehnologijo vrtanja. Pomemben je tudi tržni vidik, kajti s takšnimi tehnologijami izdelovanja vrtin bomo lahko konkurirali tudi na trgu. Pomembna je tudi inovativnost projekta, ki se bo pokazala v izboljševanju tehnologij vrtanja skozi staro delo in izboljšanje parametrov vrtanja. V ta namen je treba narediti nekaj temeljnih aktivnosti, ki se nanašajo tako na razvoj odvodnjevalnega in strukturno-prospekcijskega vrtanja kot za izdelavo multifunkcijskih vrtin in varnostnega predvrtavanja. To so predvsem analize postopkov izdelave vrtin in predlogi izboljšav.

Pri projektu s Premogovnikom Velenje sodelujejo trije partnerji, to so Rogel metal, Hgem in Salus, ki so naši dolgoletni dobavitelji in smo z njimi na področju vrtanja že sodelovali. Projekt je vsebinsko obsežen in zahteven, obsežna in pestra pa je tudi strokovna ekipa, ki že od aprila dela pri njem. Projektna skupina šteje 37 sodelavcev, vanjo pa je vključenih 22 vrtalcev, celotna razvojna skupina za razvoj jamskega vrtanja in del sodelavcev z Razvojnega področja.

Objavljeno: 10-08-2009