Polletna proizvodnja premoga

V Premogovniku Velenje smo v prvih šestih mesecih pridobili 2.094.277 ton premoga, kar je bilo le slabe tri odstotke manj, kot smo načrtovali. Na deponiji je blizu 400.000 ton premoga, kar je posledica manjšega odjema premoga v TE Šoštanj.

Temu botruje bistveno manjša poraba električne energije tako v evropskem merilu kot v Sloveniji, kot je bilo predvideno in kot je bila lani. Na drugi strani pa je bila hidrologija v prvih šestih mesecih bistveno ugodnejša, kot je običajno, in so v hidroelektrarnah pridobili veliko več električne energije, kot je bilo načrtovano.

Sicer pa je odkopavanje premoga v Premogovniku Velenje v prvem polletju potekalo dobro. V prvih štirih mesecih smo izvedli več demontaž odkopov, ki so zaključili z delom, in montaž novih odkopov, sedaj pa zelo enakomerno in dobro delata odkopa v jami Pesje in v južnem krilu jame Preloge.

Z dvema odkopoma bomo zagotavljali načrtovan odkop do konca leta, ta dva odkopa pa bosta dajala okoli 19.000 ton premoga na dan, kar je z vidika transporta premoga iz jame idealno in več, kot je povprečno na dan potrebno za oskrbovanje TE Šoštanj.

Z dobro kurilno vrednostjo premoga – ta je bila ob polletju v povprečju 10.900 KJ/kg –izpolnjevanje letnega načrta ni vprašljivo; ob doseganju vseh načrtovanih parametrov naj bi letos pridobili 4,070 milijona ton premoga.

V Premogovniku Velenje bomo od 27. julija do 7. avgusta na kolektivnem dopustu, kar bo nekoliko zmanjšalo zalogo premoga, to pa je dobrodošlo, saj se konec julija začenja velik remont blokov 1 do 4 v TE Šoštanj, ki bo trajal do konca septembra in v tem času deponija premoga naj ne bi narasla preko 500.000 ton.

Objavljeno: 17-07-2009