14. redna seja skupščine Premogovnik Velenje d.d.

Na podlagi 38. člena statuta družbe  PREMOGOVNIK VELENJE, d.d., uprava družbe sklicuje 14. redno sejo skupščine PREMOGOVNIK VELENJE, d.d. Velenje, Partizanska cesta 78, ki bo v ponedeljek, 3. avgusta 2009 ob 11. uri v sejni sobi na sedežu družbe v Velenju.

Objavljeno: 06-07-2009