Okrogla miza o energetiki

Danes je v Velenju potekala okrogla miza o energetiki, na kateri so udeleženci govorili o trenutnem stanju v slovenski in svetovni energetiki ter o napovedih za prihodnost.

V sklopu EnRe konfrenece – 1. mednarodne konference o energetiki in klimatskih spremembah, ki poteka med 1. in 3. julijem v Velenju, so na okrogli mizi z naslovom Kako v Sloveniji dolgoročno zagotavljati zanesljivo, kakovostno, konkurenčno in ekološko sprejemljivo energijo, ki jo je vodil direktor Premogovnika Velenje doc. dr. Milan Medved, sodelovali še minister za finance dr. France Križanič, direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač, direktor Termoelektrarne Šoštanj doc. dr. Uroš Rotnik, direktor podjetja GEN Energija Martin Novšak, izvršni direktor Nove KBM Borut Meh, predsednik uprave Gas Engineering Vladimir Puklavec, predstavnik Nove ljubljanske banke Damjan Švajger in izvršni direktor Elektro Ljubljana mag. Gregor Božič.

Prisotne so seznanili s številnimi zelo zanimivimi informacijami.

Ena osrednjih tem pogovora je bilo financiranje izgradnje novih energetskih pogonov in sodelovanje države pri teh projektih. Ob tem je minister za finance dr. France Križanič, ki je potrdil možnost državnih garancij in izdajanja obveznic za posamezne projekte, poudaril tudi vpetost države v projekt izgradnje bloka 6
Termoelektrarne Šoštanj ter interes za podporo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško.

Predstavnik Nove ljubljanske banke Damjan Švajger je opomnil, da slovenske banke ne morejo v celoti podpreti izgradnje energetskih projektov, saj nimajo dovolj kreditnih sredstev, zato je potrebno za realizacijo projektov poiskati tudi tuje vlagatelje.

Direktor Direktorata za energijo mag. Janez Kopač je dejal, da je za nadaljnji razvoj energetike v Sloveniji potrebno združevanje energetskih družb, ki bi s skupnim kapitalom lahko podprle izgradnjo novih energetskih objektov.

Moderatorju okrogle mize dr. Milanu Medvedu je na vprašanje, do kdaj »ozka grla« v energetiki, mag. Kopač odvrnil, da je za bližnjo prihodnost načrtovana povezava s severno in zahodno Evropo, ki bo pomenila povečan pretok električne energije in zmanjševanje odvisnosti od jugovzhodnih dobaviteljev. Izpostavil je še, da smo s tem posledično izpostavljeni morebitnim povišanjem cen, ter povedal, da ga zelo skrbi leto 2013, ko bodo morali evropski proizvajalci električne energije začeti plačevati t.i. CO2 kupone – »odpustke« za onesnaževanje narave z ogljikovim dioksidom, kar bo tudi pomenilo dvig cen električne energije za končne uporabnike.

Dr. Uroš Rotnik je pripomnil, da bodo ti kuponi pomenili velik finančni zalogaj za Termoelektrarno Šoštanj – tudi zato so pri šestem bloku že predvideli potrebne sisteme za omejevanje izpustov ogljikovega dioksida v ozračje. 

Martin Novšak iz GEN Energije iz Krškega je predstavil načrte o drugem bloku Jedrske elektrarne Krško,
predviden terminski plan izgradnje ter prednosti tega energetskega objekta.

Na vprašanje dr. Milana Medveda o izzivih za distributerje električne energije, je Gregor Božič iz Elektro Ljubljana odvrnil, da so eni večjih izzivov postopna vgradnja števcev energije za končne uporabnike, povečana poraba odjemalcev električne energije ter novi odjemalci, kot so na primer avtomobili na električni pogon.

Borut Meh iz Nove KBM je na vprašanje, ali se »splača« investirati v energetiko, dejal, da se vsekakor splača in da imamo v Sloveniji izredne strokovnjake na področju energetike, ki svoje projekte vodijo zelo dobro, se pa pri svojem delu morda ne obnašajo vedno dovolj tržno. Opomnil je tudi na odgovornost proizvajalcev energije glede rabe energije in predlagal vgradnjo motivacijskih mehanizmov v sistem, ki bi spodbujali zmanjševanje potrošnje in racionalizacijo rabe energije.

Sodelujoči na okrogli mizi so si bili edini v ugotovitvi, da je povpraševanje po energiji vedno večje, direktive za njeno proizvajanje pa vedno strožje. Končno ceno čiste in okolju prijazne energije pa bomo morali plačevati vsi.

Objavljeno: 02-07-2009