Bomo v Sloveniji pravočasno pripravljeni na zahtevne energetske ter okoljske izzive?

Na zgornje vprašanje bo skušalo odgovoriti več kot 150 udeležencev mednarodne konference o energetiki in klimatskih spremembah iz Slovenije in drugih evropskih držav, ki se bo v sredo, 1. julija, pričela v Velenju.

Udeleženci konference bodo predstavili svoje poglede in možnosti, da v naši državi uresničimo zahteve Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov.
Slovenija na bi do leta 2020 izdelala in izvedla Akcijski načrt za doseganje naslednjih zahtevnih ciljev:
– 25% delež energije iz obnovljivih virov v končni porabi energije,
– 20% povečanje energetske učinkovitosti primarnih energentov,
– 20% znižanje emisij toplogrednih plinov,
– 10% delež bio goriv v prometu.

Vsi udeleženci konference bodo skušali združiti svoja prizadevanja v akcijski načrt ter nakazati rešitve, ki so za Slovenijo optimalne.

Prvi dan konference, v sredo, 1. julija, bo potekal kot plenarno zasedanje, na katerem bodo predstavljeni daljši  pregledni prispevki o strateških vidikih razvoja različnih energetskih virov ter rešitve, ki naj bi prispevale k želenemu znižanju toplogrednih plinov.

Konferenca se bo nadaljevala v treh sekcijah, v katerih se bodo udeleženci ukvarjali z obnovljivimi viri ter učinkovito rabo energije, energetskimi politikami in novimi okoljevarstvenimi rešitvami ter z vlogo znanosti in raziskav v naprednih energetskih tehnologijah.

Konferenca EnRe  bo svoje delo zaključila z okroglo mizo, katero bo vodil direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved in za katero bodo sedli ugledni gostje, tudi ministra dr. France Križanič in dr. Matej Lahovnik. Razpravljali bodo o strategiji izgradnje novih energetskih objektov v državi, predvsem z vidika uresničitve Direktive Evropskega parlamenta. Analizirali bodo tudi vlogo in namere slovenskih bank pri financiranju  posameznih energetskih projektov.

Prvi dan konference se bo zaključil s koncertom Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki se bo v sredo, 1. julija 2009, ob 19. 30 pričel pred Domom kulture Velenje (v primeru slabega vremena pa v veliki dvorani kulturnega doma).

Objavljeno: 01-07-2009