V Premogovniku Velenje posodabljamo opremo za pripravo odkopov

Eden od osrednjih projektov v Premogovniku Velenje je modernizacija pripravskih delovišč, ki je ključnega pomena za nadaljnji razvoj podjetja. Medtem ko imamo v Premogovniku Velenje na odkopih sodobno opremo, so pripravska delovišča v tem pogledu nekoliko zaostajala.

Letos smo na tem področju naredili korak naprej. V Pripravah že imajo sedem novih napredovalnih strojev GPK – PV, pripravljena sta dva nova podajalnika lokov, v juniju pa je bil zmontiran novi premični verižni transporter nemškega podjetja Hazemag, ki bo pokrival vitalno funkcijo v tehnološkem procesu izdelave jamskih prostorov.

Novi premični verižni transporter je dolg 27 metrov, težak 30 ton. Njegova zmogljivost je 300 ton premoga na uro. Stroj ima sodobno krmiljenje in omogočen prenos podatkov na površino. Je edinstven na svetu in narejen v skladu z zahtevami velenjskega premogovnika, zato so predvsem pri zasnovi elektroopreme s programom za krmiljenje sodelovali projektanti in tehnologi iz Premogovnika Velenje. Z vgrajenima drobilcem premoga in transporterjem z gumijastim trakom bo omogočal bolj stabilen in kontinuiran odvoz premoga s pripravskih delovišč ter tudi celovito avtomatizacijo odvažanja premoga s pripravskih delovišč do glavnega odvoza, torej brez zaposlenih.

Kot je dejal direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved, se bodo v podjetju trudili investicijski ciklus letos in v prihodnjem letu usmerjati v opremo za pripravska delovišča. Izdelava jamskih prog bo namreč v prihodnjih petih letih ena od težjih nalog zaradi števila jamskih prog, ki jih bo treba narediti v posameznem letu.

Objavljeno: 12-06-2009