Premogovniku Velenje zlato, srebro in bron za inovacije v SAŠA regiji

Inovatorji iz Skupine Premogovnik Velenje so se uvrstili med najboljše v SAŠA regiji. Na slavnostni podelitvi priznanj in diplom za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2008, ki jo je Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica 2. junija organizirala v Centru Nova v Velenju, so bili zlati, srebrni in bronasti.

Med 25 tekmovalnimi inovacijami so bile štiri iz Skupine Premogovnik Velenje in vse so bile nagrajene. Z zlatim priznanjem je bila nagrajena inovacija »Tehnologija izdelave proge skozi razrušene materiale z uporabo metode predhodnega utrjevanja« inovatorjev iz Premogovnika Velenje Dušana Čižmeka, mag. Bojana Lajlarja, Antona Firerja, Ivana Pohorca, Marka Čerenaka in Igorja Janžovnika.

Zlato priznanje je prejela tudi hčerinska družba Premogovnika HTZ Velenje s programom AquaVallis, in sicer za inovacijo »Mobilna filtracijska naprava«, s katero filtrirajo površinske vode, kot so reke in jezera. Ta inovacija se je uvrstila tudi naprej na državno tekmovanje. Avtorji te inovacije so Peter Hudournik, Miroslav Tisnikar, Alen Žolgar, Aleksander Jordan, Zoran Dobovičnik in Zvone Sever.

Inovacija Premogovnika Velenje »Avtomatizacija glavnega odvoza premoga iz jame na površino«, katere avtorji so Anton Kotnik, Miran Penšek, Maks Lipnik, Boštjan Škarja, Slavko Homan in Jože Krk, je bila nagrajena s srebrnim priznanjem. Bronasto priznanje za inovacijo »Uvedba optičnega omrežja v jamo Premogovnika Velenje« pa so prejeli avtorji Anton Kotnik, Andrej Horvat, Jože Krk, Matjaž Krenker, Boštjan Škarja in Peter Venišnik.

V Skupini Premogovnik Velenje ocenjujejo, da je poleg številčnosti inovacij opazna tudi rast kakovosti inovacij, kar je odraz načrtnega negovanja inovativne klime oziroma sistematičnega spodbujanja stalnih izboljšav in inovacij.

Objavljeno: 04-06-2009