Predsednik RS obiskal Premogovnik Velenje – Na letošnjem 49. Skoku čez kožo bo predsednik častni skakalec

V sredo, 3. junija 2009, je Premogovnik Velenje obiskal predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Gosta je sprejel direktor Premogovnika dr. Milan Medved, ki ga je uvodoma seznanil z razvojnimi načrti in s strateškimi usmeritvami premogovnika. Predsednik republike si je nato ogledal še delovišče v jami Pesje in nadzorni center.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je uvodoma poudaril: »V Premogovniku Velenje smo izredno zadovoljni, da nas je obiskal predsednik RS dr. Danilo Türk, ki bo ob letošnjem prazniku rudarjev – 3. juliju tudi časni skakalec na 49. Skoku čez kožo. Danes je predsednik obiskal jamsko delovišče na koti – 50 v jami Pesje in si ogledal, kako in kje delajo velenjski rudarji. Predsedniku smo predstavili delovanje Premogovnika, ki sodi med najsodobneje opremljene rudnike s podzemno eksploatacijo na svetu. Glede na zaloge premoga, ki so še v globinah Šaleške doline – to je preko 200 milijonov ton bilančnih zalog – pa bo delovanje premogovnika omogočeno še vsaj 50 let. Veseli smo tudi dejstva, da se pospešeno odvija investicija v izgradnjo novega 600 MW bloka Termoelektrarne Šoštanj, ki ima energent za proizvodnjo električne energije zagotovljen za svojo celotno življenjsko dobo, do leta 2054. Zaradi tega bo Šaleška dolina skupaj s Termoelektrarno Šoštanj in Premogovnikom Velenje še naprej pomemben steber v energetski preskrbi Slovenije.«

Predsednik RS dr. Danilo Türk je dejal, da »je Premogovnik Velenje tehnološko zelo dobro opremljen in da odkopavanje premoga poteka hitro in tehnološko podprto. Pri tem je Premogovnik Velenje pokazal občutek za ekologijo in za ljudi, saj jim je z urejenimi rekreacijskimi površinami dal možnost za aktivno preživljanje prostega časa. To je pomembno tudi za rudarje, kajti naporno delo v jami zahteva sprostitev in rekreacijo po delu. Z novimi tehnologijami, dobro koordinacijo s Termoelektrarno Šoštanj in z rešitvami, ki bodo zagotovile varovanje okolja, imamo v tej dolini pomemben del energetske prihodnosti Slovenije. To moramo razumeti, saj se pogosto v medijih pojavljajo površne ocene, ki temeljijo le na enem podatku ali slabih podatkih. Zato je pomembno razumeti celoto in moj tokratni obisk je posvečen razumevanju dela te celote. Tehnološki napredek, ki je bil narejen v Velenju, je pomemben tudi kot možnost za ekonomsko sodelovanje z drugimi državami, na primer z Bosno in Hercegovino in s Srbijo.«

Glede letošnjega Skoka čez kožo pa je dodal, da je »skok čez kožo spremljal že kot otrok po televiziji. Spominjam se celo nekaterih gesel iz tistih časov. Letos, ko bom sam skočil čez kožo, pa seveda ne morem napisati primernega gesla, ne da bi prej videl premogovnik. Če hočem biti na skoku čez kožo kolikor toliko prepričljiv, moram zdaj strniti vtise iz premogovnika in se na to pripraviti. Takšni obiski so priložnost, da izvem marsikaj novega, zanimivega, da se utrne kakšna dobra ideja za sodelovanje ali pa za razprave glede naše energetske prihodnosti, varstva okolja, strategije razvoja države.«

Objavljeno: 03-06-2009