Cestni odcep Lampret v KS Podkraj ponovno odprt

Obveščamo vas, da je koncesionar za vzdrževanje občinskih cest, podjetje PUP Velenje, že odpravil posledice udora na cesti JP 950 752 (odcep Lampret v KS Podkraj – nad pokopališčem) in ponovno vzpostavil prevoznost ceste. Asfaltiranje cestišča bodo opravili v prihodnjih dneh.

Objavljeno: 02-06-2009