ZNANJE URESNIČUJE SANJE – Javni razpis za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim

Zavod RS za zaposlovanje je 22. maja 2009 v Uradnem listu RS, številka 38/2009, objavil javni razpis ZNANJE URESNIČUJE SANJE.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali usposabljanje.

Razpisna dokumentacija vam je na voljo na spletni strani www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi.

Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi osebno v vložišču Centralne službe ali območnih služb Zavoda v času uradnih ur.
Prvi rok za oddajo vlog na razpis je 12. junij 2009 do 12. ure.
Drugi rok: 10. julij 2009 do 12. ure.
Tretji rok: 11. september 2009 do 12. ure.
Četrti rok: 11. december 2009 do 12. ure.
Peti rok: 11. januar 2010 do 12. ure.
Šesti rok: 12. marec 2010 do 12. ure.
Sedmi rok: 27. avgust 2010 do 12. ure.
Vlagatelji svoje vloge oddate osebno ali po pošti na Centralno službo Zavoda, na naslov: Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba za pojasnila glede razpisne dokumentacije Žarko Markovič, e-mail: zarko.markovic@ess.gov.si. Javni razpis sofinancira Evropski socialni sklad.

Objavljeno: 27-05-2009