Izmenjava dobrih praks na področju HRM v Premogovniku Velenje

V prostorih Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju bo Premogovnik Velenje v četrtek, 28. maja 2009, ob 10.00 uri izvedel seminar Izmenjava dobre prakse na področju HRM. Gostitelj Premogovnik Velenje bo predstavil svojo dobro prakso na področju organiziranosti in ravnanja z ljudmi pri delu. Predstavili bodo HRM v družbi, izobraževalni center in pristop k uveljavljanju učečega se podjetja. Poudarek bo namenjen tudi izmenjavi izkušenj pri skrbi za zdravega delavca, kar je zapisano v strateških ciljih družbe ter Komuniciranju kot temelju organizacijske kulture in klime. Seminarja so se udeležili predstavniki Elektro Ljubljana, Merkurja, Luke Koper, NLB, Taluma, Inštituta RS za rehabilitacijo invalidov, Kovinoplastike Lož, Sistemske tehnike, Četrte poti, PUP, Trgotur, Fakultete za organizacijske vede Univerze v Mariboru, Društva za vrednotenje dela – organizacijski in kadrovski razvoj, Študentski domovi v Ljubljani, Peter Mlakar, s. p.

Podjetje na tem področju dela zelo načrtno, sistematično in inovativno. Projekt Ali delam dovolj varno Premogovnika Velenje je Planet GV izbral kot najboljši HRM projekt leta 2004. Med tri najboljše projekte je bil leto dni kasneje izbran tudi projekt Komuniciranje kot temelj uspešnega vodenja in dobre organizacijske klime. Oba projekta sta avtorska in izpeljana brez zunanjih sodelavcev. S projektom “Učeče se podjetje” pa v Premogovniku Velenje gradijo delo in razvoj na znanju, učenju.

Premogovnik Velenje je pomemben in zanesljiv člen v oskrbi Slovenije z električno energijo. Je družbeno odgovorno podjetje, ki se zaveda svoje odgovornosti do zaposlenih, lastnikov, kupcev, lokalnega okolja, dobaviteljev in širše družbene skupnosti. Proces HRM poteka načrtno, sistematično in projektno, zajema pridobivanje, izobraževanje, razvoj, nagrajevanje kadrov, uporablja sodobne metode dela z zaposlenimi.

Objavljeno: 27-05-2009