Evropska zaščita blagovne znamke AQUAVALLIS

Za blagovno znamko AquaVallis podjetja HTZ Velenje, povezane družbe Premogovnika Velenje, ki smo jo v letu 2007 zaščitili pri Uradu RS za intelektualno lastnino, smo ob koncu leta 2007 pričeli tudi postopek za mednarodno zaščito blagovne znamke. Proizvod AquaVallis je vrhunski dosežek na področju filtriranja vode in je plod raziskav in razvoja znanstvenikov s področja nanotehnologije.

Postopek za zaščito blagovne znamke se je z dokončno odobritvijo s strani evropskega urada za usklajevanje na notranjem trgu (za znamke in modele) tudi zaključil, o čemer smo bili v preteklem tednu obveščeni s strani Patentne pisarne.

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) nam je posredovala obvestilo evropskega urada, v katerem je navedeno, da v predpisanem roku ni bil vložen noben ugovor in ima s tem blagovna znamka AquaVallis dokončno Evropsko zaščito.

Objavljeno: 19-05-2009