Zaključek Šole poslovnih znanj Premogovnika Velenje

V četrtek, 14. maja 2009, je v atriju Velenjskega gradu potekal zaključek Šole poslovnih znanj, ki jo je Izobraževalni center Skupine Premogovnik Velenje v sodelovanju  s Centrom za poslovno izpopolnjevanje in svetovanje (CISEF) Ekonomske fakultete v Ljubljani organiziral za skupino mlajših perspektivnih sodelavcev Premogovnika Velenje, HTZ, RGP, PV Invest in Gost z najmanj VII. stopnjo izobrazbe in je potekala v času med oktobrom 2008 in majem 2009.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je izrazil zadovoljstvo in navdušenje nad predstavljenimi projekti: »Vaši nastopi so bili odlični, bili ste samozavestni pri predstavljanju idej. Človek pa je lahko samozavesten le, če verjame v idejo, ki jo zagovarja, se z njo poistoveti. Krize so priložnost za razvoj in preboj novih idej. Predstavljene ideje so zadele bistvo, saj so povzele naša razvojna prizadevanja do leta 2012 in skupni cilj podjetij v Skupini: obvladovanje tehnologije, optimiranje tehnološkega postopka in zmanjševanje stroškov, na drugi strani pa povečevanje prihodkov.«

Mag. Aleksander Igličar, vodja Centra za poslovno izpopolnjevanje in  svetovanje CISEF Ekonomske fakultete v Ljubljani se je zahvalil za odlično sodelovanje organizatorjev iz Izobraževalnega centra in udeležencev poslovne šole in poudaril, da pri takšnem sodelovanju v podjetju tudi profesorji Ekonomske fakultete pridobijo nova znanja in izkušnje.

Vodja Šole poslovnih znanj dr. Vlado Dimovski je poudaril, da je čas krize priložnost za učenje, iskanje novih idej, kajti spreminjamo lahko le prihodnost in le z znanjem lahko napredujemo.

Vodja Izobraževalnega centra Skupine Premogovnik Velenje Boris Potrč je pohvalil odlično organizacijo in se zahvalil sodelavcem za pomoč, da je delo dobro in nemoteno potekalo. Obenem je dejal, da so »danes vsi udeleženci zmagovalci, čeprav je dan zmage že mimo«. Potek poslovne šole je primerjal s poletom z letalom in ugotavljal, da so vsi člani posadke svoje delo zelo dobro opravili, potniki pa so bili zadovoljni s ponudbo in kakovostjo leta.

Udeleženci poslovne šole predstavljajo pomemben kadrovski temelj za prihodnost Skupine Premogovnik Velenje, zato smo jim omogočili pridobitev sodobnih osnovnih ekonomsko-poslovnih znanj. Cilji Šole poslovnih znanj so osvojiti sodobna poslovno ekonomska znanja, dobiti inovativne, kreativne ideje za izzive podjetja, ocenitev razvojnega potenciala mladih kadrov Skupine Premogovnika Velenje ter realizacija srednjeročnega razvojnega načrta Premogovnika, v katerem so opredeljene naloge, ki so neposredno vezane na proizvodnjo premoga, ter projekti in programi, ki jih izvajajo v povezanih družbah.

Ob vključitvi v Šolo poslovnih znanj je vsak udeleženec dobil priložnost, da pripravi idejni predlog rešitve enega izmed aktualnih izzivov Skupine Premogovnik Velenje, ki ga je sam opazil pri svojem delu ali širše v skupini. Uprava Premogovnika Velenje je vse predloge ocenila z vidika pomembnosti za skupino in iz nabora izbrala predloge, ki so jih udeleženci Šole poslovnih znanj v času izobraževanja v timih preučevali in reševali. Ob zaključku šole so na Velenjskem gradu predstavili 7 projektnih nalog s področja tehnoloških izboljšav v proizvodnji, turizma, kadrovsko-splošnega področja, zmanjševanja stroškov.

V Skupini Premogovnik Velenje imamo zaposlenih 39 mlajših sodelavcev s VII. stopnjo izobrazbe, ki imajo manj kot 10 let delovne dobe. Ti sodelavci že  prevzemajo in bodo še prevzemali ključne delovne naloge v Skupini Premogovnik Velenje. Za doseganje dobrih poslovnih rezultatov v prihodnosti potrebujejo ti sodelavci ekonomska in poslovna znanja, s katerimi bodo pripomogli k razvoju podjetja. Šola poslovnih znanj, v katero so vključeni mladi kadri, je investicija Skupine Premogovnik Velenje za postavitev dobrih temeljnih znanj za prihodnost.

Objavljeno: 15-05-2009