Kataster urbanega drevja v mestni občini Velenje

V Mestni občini Velenje smo pripravili kataster urbanega drevja. Lokacijo rasti dreves smo označili na karti Velenja. Vsako drevo je označeno s svojo točko in ob kliku nanjo se izpišejo karakteristike drevesa (slovensko in botanično poimenovanje, višinski razred, obseg debla v metrih, število debel, vitalnost in konflikti).

Podjetje PUP, d. d., je popisalo drevje, ki raste na zemljišču Mestne občine Velenje ali Republike Slovenije ter tisto na zemljiščih ob več stanovanjskih stavbah. Vodja projekta je bila Nataša Dolejši. Evidentirali so 7.203 dreves, ki jih uvrščamo v 116 vrst oziroma v 62 rodov. Od tega je 4.071 listavcev in 3.132 iglavcev.
 
Kataster urbanega drevja v mestni občini Velenje si lahko ogledate na občinski spletni strani: www.velenje.si, kjer je tudi povezava do spletne aplikacije PISO. Tam najdete karto z oznakami dreves.

V mestni občini Velenje se zavedamo pomena mestnih dreves, ki ustvarjajo prijetnejše bivanjsko okolje in višajo kvaliteto življenja. Nekatera drevesa v Velenju imajo tudi simbolno vrednost, saj so bila posajena ob določeni priložnosti.

Drevesa ljudem omogočajo stik z naravo, živalim možnost preživetja. Znižujejo temperaturo okolice, blažijo učinek tople grede, zmanjšujejo onesnaženost zraka, odtok padavinske vode, vpliv neviht, erozijo, hrup in svetlobno onesnaženje. Varujmo jih s skupnimi močmi.

Objavljeno: 15-05-2009