Na cesti Velenje – Pesje omejitev hitrosti 50 km na uro

Obveščamo vas, da se je na cesti Velenje – Pesje, ki je državna cesta, spremenila  prometna ureditev.

23. aprila 2009 smo s strani Direkcije Republike Slovenije za ceste dobili dopis, v katerem je bilo zapisano, da se morajo na podlagi določil 32. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 38/2008) na cesti Velenje–Pesje odstraniti znaki za omejitev hitrosti 60 km na uro. Prometne znake so izvajalci po naročilu direkcije odstranili konec meseca aprila.
 
Po določilih 32. člena Zakona o varnosti cestnega prometa je sedaj na relaciji Velenje–Pesje omejitev hitrosti 50 km na uro.

Objavljeno: 08-05-2009