V Premogovniku Velenje podpisali pogodbe o štipendijah ”Energija znanju – znanje energiji”

V sejni sobi upravne zgradbe Premogovnika Velenje so direktor dr. Milan Medved in trije študentje iz Šaleške doline podpisali pogodbe o štipendijah »Energija znanju – znanje energiji«, ki jih je Premogovnik razpisal v mesecu februarju.

Skupina Premogovnik Velenje ves čas izvaja aktivno štipendijsko politiko za kadre, ki so potrebni v procesu pridobivanja premoga, za podporne procese, za delo v povezanih družbah in za razvoj. Zaradi velike vpetosti Premogovnika v lokalno okolje pa želimo vzpodbuditi tudi razvojna razmišljanja mladih, katerih študij ni vezan izključno na poklice, ki so tesno povezani s Premogovnikom Velenje. Kot družbeno odgovorno podjetje smo se odločili ponovno razpisati štipendije za tri študente oz. študentke katerekoli smeri študija, hkrati pa to povezati z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme. Dve izbrani temi sta s področja družbene odgovornosti, tretja pa s področja razvoja turistične dejavnosti na območju TRC. Izbranim štipendistom bo pri izdelavi naloge pomagal mentor iz Skupine Premogovnik Velenje.

Direktor dr. Milan Medved je študente nagovoril z besedami: »V Premogovniku Velenje posvečamo veliko pozornost znanju, razvoju in raziskavam. Sodimo med najbolj razvite in sodobne premogovnike na svetu, uporabljamo sodobno premogovniško opremo in svojo lastno odkopno metodo, ki je zaščitena z mednarodnim patentom. Veliko vlagamo v izobraževanje sodelavcev, veliko pa tudi v štipendiranje različnih poklicev, ki so potrebni v naši dejavnosti. Odločeni smo, da s štipendiranjem pomagamo pri spodbujanju razvojnih razmišljanj mladih. Letos smo tako že drugo leto zapored razpisali in podelili posebne štipendije trem študentom iz Šaleške doline. Vsebine obravnavanih tem, ki smo jih letos razpisali, so za Premogovnik Velenje aktualne. Smo družbeno odgovorno podjetje, veliko vlagamo v odnos z lokalno skupnostjo, pomagamo različnim društvom in združenjem, saj menimo, da življenje ni sestavljeno le iz dela, ampak tudi iz različnih interesnih aktivnosti v prostem času.«

Objavljeno: 23-04-2009