Ljubljanico in Pako smo naredili pitno

Ob svetovnem dnevu Zemlje sta Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Premogovnik Velenje (PV) podprla promocijo NME – Neodvisne mobilne enote za filtriranje površinskih voda, ki so jo razvili v invalidskem podjetju HTZ Velenje, kjer se med drugim ukvarjajo tudi z razvojem in s prodajo filtracijskih sistemov za filtriranje pitne vode na osnovi nanotehnologije. Za NME so lani prejeli nagrado za inovacijo, ki jim jo je podelila Obrtna zbornica Slovenije.

22. aprila med 9. in 15. uro so predstavniki povezane družbe Premogovnika Velenje HTZ Velenje na Prešernovem trgu v Ljubljani in na Trgu mladosti ob reki Paki v Velenju prikazovali delovanje NME in mimoidočim omogočili pitje prečiščene Ljubljanice in Pake.

Reko Ljubljanico je poskusilo več kot 1000, reko Pako pa 500 mimoidočih.

Ob 12. uri so s prečiščeno Ljubljanico nazdravili tudi župan MO Ljubljana Zoran Janković, dr. Milan Medved, direktor Premogovnika Velenje, dr. Vladimir Malenković, direktor HTZ Velenje in dr. Jože Zagožen, direktor HSE.

NME deluje po naslednjem principu: s pomočjo fotovoltaičnih solarnih modulov, ki se nahajajo na napajalnem delu, napajamo lithium – polymer akumulatorjev. S pomočjo električne energije, ki je na razpolago na izhodu iz akumulatorjev, napajamo potopno črpalko. Z njo črpamo vodo, ki jo želimo prečistiti preko gibkih cevi do filtracijskega modula, kjer gre voda preko sistema čistilnih filtrov. Voda se očisti in jo na koncu sistema dobimo kot pitno.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved: »Danes smo z napravo, ki ima lasten vir energije, ki jo zagotavljajo sončne celice, cel filtracijski sistem pa omogoča čiščenje vode do pitnosti, dokazali, da lahko pijemo Ljubljanico neposredno črpano iz reke in prečiščeno akcija je pokazala, da metoda deluje. Za Premogovnik Velenje je prav poseben dogodek tudi to, da se na dan zemlje vse aktivnosti dogajajo tudi v centru Ljubljane, saj je Premogovnik tesno vpet v energetsko zgodbo Slovenije in pomemben akter na energetskem trgu. Naša naloga je, da negativne vplive energetike maksimalno zmanjšujemo. S takšnimi akcijami je vsak tak droben korak korak v pravo smer.“

Dr. Vladimir Malenković, direktor HTZ Velenje, je ob tem dejal: »NME je plod domačega znanja in razvoja, pri čemer pa smo sodelovali s slovenskimi in tujimi partnerji. AquaVallis sistemi za filtracijo vode zagotavljajo učinkovito čiščenje vode in omogočajo popolno odstranjevanje virusov, bakterij in težkih kovin. Omenjena naprava zagotavlja nemoteno delovanje v najbolj ekstremnih pogojih, zato ker ima tudi neodvisni energetski vir – sonce – in je kot taka primerna za uporabo v primeru elementarnih nesreč, za potrebe vojske itd. Ob dnevu Zmelje pa naj kljub vsemu poudarim, da moramo kljub sodobni tehnologiji tehničnim rešitvam predvsem vsi skupaj in vsak posameznik skrbeti za ohranjanje čistega okolja.“

Objavljeno: 22-04-2009