V Skupini Premogovnik Velenje iščemo najboljše

Premogovnik Velenje je letos ponovno razpisal nagrade za najboljšega sodelavca – sodelavko v Premogovniku in njegovih povezanih družbah HTZ, PV Invest, RGP, Gost in za najboljšo delovno skupino v Premogovniku Velenje. V Premogovniku se namreč zavedamo, da brez zaposlenih, ki vsakodnevno delo opravljajo z znanjem, zavzetostjo in odgovornostjo, ne bi bili tako uspešna gospodarska družba.

Kandidate za nagrade lahko predlagajo zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje, člani Sveta delavcev Premogovnika in HTZ Velenje ter vodje organizacijskih enot.

Kriteriji za izbor so bistveno boljši delovni rezultati od drugih, ustvarjalnost, inovativnost, izboljševanje delovnih procesov, ugled in spoštovanje v podjetju, pomembni rezultati pri delu za zunanji trg, pomemben dosežek v stroki, odstotek bolniških izostankov nižji od povprečja Premogovnika. Izpolnjevanje kriterijev se lahko nanaša na daljše časovno obdobje, najmanj pa na leto 2008.

Rok za oddajo predlogov je 31. maj, razglasitev najboljših pa bo potekala na letošnji prireditvi ob dnevu rudarjev – Skoku čez kožo, v petek, 3. julija 2009, na Mestnem stadionu ob jezeru.

Objavljeno: 07-04-2009