Odprtje nove kolesarsko-sprehajalne poti

http://www.rlv.si/imagelib/3inline/default/Novice/2009/Nova_sprehajalna_pot.jpg

Na  Premogovniku Velenje smo v začetku letošnjega leta sprejeli odločitev o zapori dela kolesarsko-sprehajalne poti, ki poteka okoli Velenjskega jezera. Vzrok delne zapore so bili premiki terena nad jamo Pesje, kjer izvajamo pridobivanje premoga. Ob vzpostavitvi zapore smo obljubili, da bomo pričeli z izgradnjo nove trase takoj, ko bodo vremenski pogoji to dopuščali. Z deli smo pričeli v mesecu marcu. Pretekli teden je bil novi del kolesarsko-sprehajalne poti dokončan in prvi sprehajalci, ki jih je lepo spomladansko vreme, kakršnemu smo bili priča minuli vikend, privabilo v naravo, so jo že preizkusili.

Nova kolesarko-sprehajalna pot poteka večji del po stari trasi, ki se vije od Ležnja po južnem delu Škal, mimo Škalskega jezera in vrtičkarskega naselja Kinta Kunte do čolnarne pri Velenjskem jezeru in od tam do mostu na iztoku iz Velenjskega jezera. Od mostu dalje poteka novi del poti do kolesarsko-sprehajalne poti proti Šoštanju, kjer se zahodno in severno od področja sanacije ugreznin vije do Ležnja. Del poti, ki meji na področje sanacije ugreznin in se na njem izvajajo sanacijska dela, je zaradi varnosti kolesarjev in sprehajalcev varovan z žično ograjo in ustreznimi označbami. Gibanje izven označene trase kolesarsko-sprehajalne poti je prepovedano.

Kolesarsko-sprehajalna pot okoli Velenjskega jezera je namenjena izključno kolesarjem rekreativcem, tekačem in sprehajalcem. Zato pristojni na Premogovniku Velenje pozivajo vse ostale, da  upoštevajo prometno signalizacijo in ne koristijo kolesarsko-sprehajalne poti za druge namene.

Objavljeno: 07-04-2009