Poslovni dogodek Premogovnika Velenje, posvečen novim idejam

http://www.rlv.si/imagelib/2inline/default/Novice/2009/zmagovalna_idejapv.jpg

V Centru Nova v Velenju sta Premogovnik Velenje in SAŠA Inkubator pripravila poslovni dogodek, v okviru katerega so bili predstavljeni tri raziskovalne naloge iz razpisa posebnih štipendij Premogovnika Velenje Znanje energiji – energija znanju ter trije nagrajeni projekti iz regionalnega natečaja SAŠA Inkubatorja »Zmagovalna ideja 2008«.

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je zbrane goste nagovoril z besedami: »Kaj je tisto, kar dela razliko med napredkom in zastojem, med uspešnim in  neuspešnim? Pravijo, da smo to ljudje. Ljudje smo tisti, ki imamo vizijo, energijo in smo pripravljeni zastaviti svoje potenciale za uresničitev ideje, v katero verjamemo. Z današnjo prireditvijo želimo nagraditi znanje in ideje.

V Premogovniku Velenje večkrat poudarjamo, da delamo načrtno in sistematično na vseh področjih, od razvoja, izobraževanja in usposabljanja, varnosti pri delu do proizvodnje. Smo tudi družbeno odgovorno podjetje, ki pri svojem delu upošteva načela trajnostnega razvoja. V Premogovniku združujemo znanje, nove ideje, inovativnost in zato niti ni slučaj, da smo se odločili za razpis posebnih štipendij ter Zmagovalne ideje.«

Premogovnik je konec leta 2007 prvič – letos je to storil drugič – razpisal posebne štipendije za študente katerekoli smeri študija iz Šaleške doline. S tem so želeli spodbuditi razvojna razmišljanja mladih, katerih študij ni vezan izključno na poklice, ki so tesno povezani s Premogovnikom Velenje.

Podelitev štipendije so povezali z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme.

Januarja 2008 so sklenili štipendijske pogodbe s tremi študentkami, in sicer: s Hano Sevšek iz Mestne občine Velenje, študentko Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani za raziskovalno nalogo z naslovom: Sonce, neizčrpen vir obnovljive energije, z Mojco Andrejc iz Občine Šoštanj, študentko Pedagoške fakultete v Ljubljani za raziskovalno nalogo: Vzgajajmo za energijo v prihodnosti in z Anjo Rak iz Občine Šmartno ob Paki, študentko Naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani za raziskovalno nalogo: Pristop k varčevanju z energijo, gospodarjenje z energijo in varovanje okolja v papirništvu.

Drugi del prireditve, ki jo je povezoval Peter Poles in glasbeno popestrili člani Slovenskega tolkalnega projekta SToP, je bil namenjen udeležencem in zmagovalcem natečaja »Zmagovalna ideja« 2008 za najboljše start-up podjetje SAŠA regije, ki ga je pripravil SAŠA inkubator skupaj z osrednjim regionalnim partnerjem Mestno občino Velenje in partnerjem znanja Tovarno podjemov ter pod generalnim pokroviteljstvom Premogovnika Velenje.

Z regionalnim natečajem SAŠA regije za najboljše start-up podjetje so želeli prispevati k dvigu podjetniške aktivnosti v regiji, prepoznati najboljša inovativna, nova ali novonastajajoča podjetja, jih strokovno podpreti, nagraditi in narediti prepoznavne. V okviru projekta je od 14. novembra 2008 do 23. januarja 2009 potekal natečaj, organizirane so bile brezplačne podjetniške delavnice in brezplačne svetovalne ure.
V finale zagovora so se uvrstili Augeo, d. o. o., Marjana Tomažina, Sano, d. o. o., Mateje Frece, Tv1, d. o. o., Romana Repnika ter poslovni ideji Edite Kos Martinšek in Damjana Konovška. Področja, ki so jih zajemale ideje, so bila obnovljivi viri energije, šport in rekreacija, wellness, e-središče dodatnega izobraževanja in razvoj spletnih medijev.

Podeljeni sta bili dve prvi nagradi, in sicer sta ju prejeli podjetji Tv1 in PV-HER, tretjo nagrado pa je prejelo podjetje Augeo. Nagradni sklad je 6.000 EUR in 60 ur brezplačnih svetovalnih storitev za prva tri nagrajena podjetja.

Objavljeno: 01-04-2009