Premogovnik Velenje uspešno na zunanji presoji

26. in 27. marca je v Premogovniku Velenje potekala zunanja presoja sistemov vodenja, ki jo je tudi tokrat opravil Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje SIQ. Zajemala je obnovitveno presojo po standardu ISO 14001 – sistem ravnanja z okoljem ter redni prehodni presoji za OHSAS 18001:2007 – sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ter ISO 9001:2008 – sistem vodenja kakovosti.

Presoja je potekala po skrbno načrtovanem programu, zajela pa je vsa glavna področja delovanja podjetja. Vsi presojevalci so bili tudi na jamskih deloviščih.

Vodja presojevalcev mag. Dušan Zorc je ob zaključku dejal: »Vsi trije sistemi so skladni z zahtevami vseh standardov. Neskladnosti nismo ugotovili. Sistemi vodenja v Premogovniku Velenje so dobro zastavljeni in tudi izvajani, vsako leto pa se še izboljšujete.«

Direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved je ob tem izrazil zadovoljstvo in se zahvalil predvsem vsem sodelavkam in sodelavcem, ki delajo tako pri notranji kot zunanji presoji, saj je bilo opravljenega veliko dela. »Zadovoljni smo, da sistemi dejansko delujejo in da jih tudi uporabljamo pri vsakodnevnem delu.«

Objavljeno: 30-03-2009