RGP sanira plaz na področju MOV

Povezano podjetje Premogovnika Velenje RGP je v mesecu marcu pričel z izvedbenimi deli na sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjsko hišo na Silovi v Velenju. Vzrok za nastanek plazu so vodni izviri ter meteorske vode, ki na stiku z laporno podlago povzročajo premike na pobočju. K temu so pripomogli tudi nepremišljeni gradbeni posegi lastnika pri izdelavi hiše in pripadajočih objektov. Projektna rešitev sanacije sestoji iz izkopov, izdelave vodnjakov – armirano-betonskih pilotov s temeljenjem v trdno podlago ob temeljih hiše in povezanih z močno armirano-betonsko gredo ter izdelavo kvalitetne drenaže vode iz območja. Dela bodo zaključena v tem mesecu. 

Objavljeno: 26-03-2009