Predstavitev posebnih štipendij in Zmagovalnih idej SAŠA inkubatorja

Premogovnik Velenje je konec leta 2007 prvič razpisal posebne štipendije za študente iz Šaleške doline za katerokoli smer študija. S tem smo želeli spodbuditi razvojna razmišljanja mladih in podelitev štipendije povezati z izdelavo raziskovalne naloge na z razpisom določene teme.

Januarja 2008 smo sklenili tri štipendijske pogodbe s študentkami iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki za raziskovalne naloge na teme pod naslovom: Sonce, neizčrpen vir obnovljive energije; Vzgajajmo za energijo v prihodnosti in Pristop k varčevanju z energijo, gospodarjenje z energijo in varovanje okolja v papirništvu.

Naloge bomo širši javnosti predstavili v ponedeljek, 30. marca 2009, ob 11. uri v Centru Nova v Velenju. Prireditev bomo združili tudi z razglasitvijo zmagovalcev natečaja SAŠA inkubatorja »Zmagovalna ideja« 2008 za najboljše start-up podjetje SAŠA regij.

Objavljeno: 24-03-2009