Upokojence Premogovnika povezuje tudi rudarska tradicija

198 članov Kluba upokojencev Premogovnik Velenje od 1.010 vpisanih se je v sredo, 18. marca, zbralo v Domu kulture na občnem zboru. Kot je običajno, je bil zbor namenjen pregledu delovanja kluba v preteklem letu ter načrtovanju dela za letos.
Uvodoma je udeležence nagovoril direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved. Izrazil je zadovoljstvo nad naraščajočim številom članov kluba, ki upokojenim sodelavkam in sodelavcem Skupine Premogovnik Velenje nudi možnost za srečevanja, sodelovanje v različnih dejavnostih, stik z nekdanjim podjetjem, pa tudi negovanje rudarske tradicije. Orisal je dosežke in težave pri pridobivanju premoga v lanskem letu ter predstavil glavne načrte, ki si jih je Premogovnik Velenje zastavil glede osnovne dejavnosti do leta 2015. Klubu upokojencev je zaželel uspešno delo, njegovim članicam in članom pa veliko druženja in aktivno preživljanje prostega časa. Povabil jih je na prireditve, ki jih organizira Premogovnik Velenje, posebej ob dnevu rudarjev, ter na prireditve, ki se bodo letos odvijale ob 50-letnici Velenja.
O delu kluba v prvem letu delovanja je poročal njegov predsednik Pavle Župevc. Člani plačujejo pet vrst članarine in od tega so odvisne ugodnosti, ki jih lahko koristijo. Precej zanimanja je bilo lani za vpis v sindikalne apartmaje, prav tako člani dobro koristijo ugodnosti na športnih igriščih, v bazenih in trgovinah, ki jih nudi Športno društvo. Upokojenci lahko balinajo, se rekreirajo v telovadnicah in hodijo na planinske pohode, zanje so brezplačni ogledi nogometnih tekem NK Rudarja na domačem igrišču.
Ob dnevu rudarjev so se množično udeležili parade, skoka čez kožo in rudarskega piknika, spomladi so napolnili dva avtobusa in si ogledali Kras. Februarja letos so smučali na Golteh in bili povabljeni na gledališko predstavo.
Pavle Župevc je predstavil tudi načrtovane aktivnosti za letos. Nameravajo organizirati dva izleta, različne oblike rekreacije, rekreativno-družabno srečanje v TRC Jezero, gledališko predstavo in prednovoletno srečanje.
Pavel Župevc je še povedal, da pobiranje članarine za letos dobro poteka, mogoče pa jo je plačati do konca aprila.
O svojem delu klub obvešča člane prek spletne strani Premogovnika Velenje (www.rlv.si), brezplačnega telefonskega odzivnika (080 9893), internega časopisa Rudar, vsako sredo od 9. do 11. ure pa imajo v stekleni direkciji na Rudarski 6 v Velenju odprto pisarno.

Objavljeno: 19-03-2009