ESTO opravlja dela na projektu Spodnja Sava

V okviru programa Elektrostrojne storitve HTZ Velenje, povezana družba Premogovnika Velenje, opravlja dela na projektu Spodnja Sava. Na HE Blanca prehajajo v fazo, kjer na vseh sklopih del zaključujejo glavna montažna ter prehajajo na zaključna dela in preizkuse sistemov.

V okviru elektro instalacijskih del so razen zunanje razsvetljave področja elektrarne večino instalacij zaključili, preostanejo le še preizkusi delovanja varnostne razsvetljave ter protipožarne zaščite objekta. Izvajajo še finalna dela instalacij galvanskih in ozemljitvenih povezav, meritve električnih zaščit ter označevanje instalacij in naprav.

V okviru strojnih del so zaključili z montažo prezračevalnih sistemov, vodovoda in kanalizacije ter opreme, ki sodi poleg. Preostanejo še manjša zaključna dela, meritve sistemov ter označevanje in urejanje dokumentacije.

V okviru montaže srednje napetostnih instalacij zaključujejo z instalacijskimi deli na napravah agregata 3, zaključili pa so z deli na izvedbi protipožarne zaščite kabelskih in cevnih prehodov ter pripravili vse podsisteme za končna preizkušanja. Preostane jim še izvedba instalacij za tehnično varovanje objekta, precej dela pa bo tudi z preizkušanji posameznih agregatov ter elektrarne kot celote.

Pri izvajanju del v tej fazi sodelujejo manjše skupine, ki izvajajo posamezna dela, večina montažerjev pa se je z delovišča že umaknila. V času od pričetka posameznih del na objektu v sredini leta 2007 do sedanje faze del so delovne skupine HTZ Velenje opravile skupaj približno 23.000 delovnih ur, delovna skupina pa je na vrhuncu montaže štela od petnajst do dvajset delavcev različnih strok.
Po predvidenih načrtih naj bi večino preostalih del dokončali do začetka maja, ko naj bi bil objekt pripravljen za tehnične preglede ter ostale aktivnosti okoli predaje samega objekta v obratovanje.

Objavljeno: 12-03-2009