Občni zbor Kluba upokojencev Premogovnika Velenje

Upravni odbor Kluba upokojencev Premogovnika Velenje je za sredo, 18. marca, ob 17. uri sklical 2. občni zbor kluba v Domu kulture v Velenju. Pregledali bodo delovanje kluba v preteklem letu, izvedli nadomestne volitve ter si zastavili delo za leto 2009.

Klub upokojencev Premogovnika Velenje je bil ustanovljen 10. decembra 2007, danes pa šteje že več kot 730 članov. Nameni ustanovitve kluba upokojencev so med drugim združevanje vseh upokojencev, ki so bili kadarkoli zaposleni v eni od družb Skupine Premogovnik Velenje, skrb za njihovo druženje, sodelovanje v različnih dejavnostih, pa tudi negovanje rudarske tradicije. Članstvo v klubu nudi številne ugodnosti, med drugim so lahko upokojenci tudi člani Športnega društva Premogovnika Velenje in koristijo njegovo ponudbo rekreacije in popustov.

O svojem delu klub obvešča člane prek spletne strani Premogovnika Velenje (www.rlv.si), brezplačnega telefonskega odzivnika (080 9893), internega časopisa Rudar, vsako sredo od 9. do 11. ure pa imajo v stekleni direkciji na Rudarski 6 v Velenju odprto pisarno.

Objavljeno: 11-03-2009