S Petrom Rezmanom o Skoku iz kože

V okrilju Velenjskega gradu je v organizaciji Društva inženirjev in tehnikov Premogovnika Velenje v torek, 3. marca 2009, potekal pogovor s Petrom Rezmanom, prejemnikom Dnevnikove Fabule 2009 za najboljše prozno delo v zadnjih dveh letih v Sloveniji.

Literat Peter Rezman je v 7 novelah predstavil življenje brezimnih rudarjev, pri tem pa je izhajal iz lastnih izkušenj, saj je bil med leti 1975-81 zaposlen v jami takratnega Rudnika lignita Velenje kot elektrikar. Med svoje literarne dosežke šteje tudi pesmi, ki jih je pred dobrimi dvajsetimi leti objavljal v internem glasilu Premogovnika Velenje Rudar.

Potoval je od pesmi do politično-ekoloških kolumn, ki so izšle pod skupnim naslovom Dvignjeni zastor v zbirki Šaleški razgledi; od sourednika literarnega almanaha Hotenja do soustanovitelja in aktivnega člana Šaleškega literarnega društva Hotenja; od samozaložbe pesniške zbirke Pesmi iz premoga do pesniške zbirke Družmirje pri velenjski založbi Pozoj; od nominacije z zgodbo Osemstošestnajst med deset najboljših avtorjev (od dvestodesetih) na natečaju za najboljšo kratko zgodbo revije Sodobnost in Društva slovenskih pisateljev …

V Premogovniku Velenje smo z zadovoljstvom sprejeli novico, da so zgodbe iz rudarskega življenja, ki so se dogajale v podzemlju velenjskega premogovnika, preko besed Petra Rezmana dobile priznanje slovenske strokovne javnosti.

Objavljeno: 04-03-2009