Premogovnik Velenje se je vpisal v register agencij za zagotavljanje dela in pridobil koncesijo za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitev in dela za leto 2009

V začetku letošnjega leta je Premogovnik Velenje s strani Ministrstva RS za delo, družino in socialne zadeve prejel naslednji odločbi:

1. odločbo, da se družba Premogovnik Velenje vpiše v register agencij za zagotavljanje dela in

2. odločbo, da se družbi Premogovnik Velenje podeljuje koncesija za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitev in dela za leto 2009.

Z vpisom v register agencij ima družba možnost, da z delojemalcem sklene pogodbo o zaposlitvi, na podlagi katere delojemalec in delodajalec sporazumno skleneta, da se delojemalca napoti na delo k drugemu delodajalcu – naročniku.

Koncesija za opravljanje dejavnosti posredovanja zaposlitev in dela daje družbi možnost, da opravi za drugega delodajalca – naročnika vse kadrovske storitve v zvezi z zaposlovanjem (od iskanja kadra, razgovora, do zaposlitve v naročnikovem podjetju).

Na podlagi vpisa v register in koncesije družba sklene z Zavodom RS za zaposlovanje pogodbo o medsebojnem sodelovanju. Na podlagi le-te Zavod družbi na njeno zahtevo posreduje seznam brezposelnih oseb z naslovi, ki izpolnjujejo določene pogoje, ki jih delodajalec zahteva. Zavod RS za zaposlovanje določi strokovnega sodelavca, s katerim družba sodeluje oziroma družbi svetuje, jo obvešča o novostih, družba pa si lahko ustvarja tudi svojo lastno bazo iskalcev zaposlitve.

V času, ko so tudi v Sloveniji vedno bolj opazne razsežnosti gospodarske krize, sta pridobitev koncesije in vpis v register Agencij za zagotavljanje dela še toliko bolj pomembna tako za Skupino Premogovnik Velenje kot za našo celotno regijo. V energetski dejavnosti je namreč vedno manj delovnih mest, Premogovnik Velenje pa si prizadeva, da v celotni Skupini ustvarja nova, predvsem tista z višjo dodano vrednostjo. Poslovanje Premogovnika Velenje poleg proizvodnje premoga temelji na prodaji naših znanj, programov in storitev, zato iščemo nove tržne priložnosti izven osnovnega procesa proizvodnje premoga tako v matičnem podjetju kakor tudi v naših glavnih povezanih družbah HTZ, RGP, PV Invest in GOST, ki sestavljajo celotno Skupino.

Objavljeno: 27-02-2009