V Velenju predstavili postopke v zvezi s 3. razvojno osjo

V dvorani Centra Nova v Velenju je v sredo, 25. februarja 2009, potekalo srečanje predstavnikov gospodarstva, lokalnih skupnosti in poslancev z območja Šaleške ter Zgornje Savinjske doline, na katerem so sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, Ministrstva za promet Republike Slovenije in Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji. Srečanje, ki se ga je udeležil tudi minister za promet dr. Patrick Vlačič, je v sodelovanju z Odborom za razvoj SAŠA regije organizirala Mestna občina Velenje.
Namen srečanja ni bila razprava o že sprejetih sklepih ministrstva, ampak seznanitev s  postopki in terminskim potekom severnega dela trase.  Minister za promet Republike Slovenije dr. Patrick Vlačič je poudaril, da je najpomembnejše, da cestna infrastrukturna povezava poveže tista poselitvena območja, ki nimajo povezave z avtocestnim križem. Prepričan je, da enotnega mnenja o poteku trase ni mogoče dobiti. Vendar meni, da so argumenti za že sprejeto traso prepričljivejši, zato si bo tudi sam prizadeval, da bi bili roki za izgradnjo omenjene trase čim krajši.
Dr. Milan Medved, predsednik Odbora za razvoj SAŠA regije je prisotne seznanil, da je odbor nastal zaradi potreb po tretji razvojni osi. Stališča odbora so soglasna stališča regije. Hitra cesta in razvoje povezave nujno potrebujemo in zato so pobude odbora za čim hitrejše postopke, ki in povezave so nujno potrebne, zato si bo odbor prizadeval za čim hitrejšo izvedbo postopkov, ki vodijo do začetka izgradnje hitre trase. Po mnenju odbora bi rekonstrukcija ceste Arja vas–Velenje pomenila večletni infarkt za razvoj tega območja.
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije je zastopala mag. Helena Šolar, sekretarka v Direktoratu za prostor. Predstavila je dosedanji potek postopkov priprave državnega prostorskega načrta (DPN), ki potekajo po zakonu o prostorskem načrtovanju. V terminskem planu niso predvideni zapleti. Dr. Peter Gašperšič, vodja Sektorja za avtoceste iz Ministrstva za promet Republike Slovenije je izrazil nujnost sprejete cestne povezave. Ana Sodnik, vodja službe za prostorsko načrtovanje pri Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) je  povedala, da so postopki za izpeljavo javnih naročil v teku. Sprejeta trasa je izhodišče za nadaljevanje postopkov h končnemu cilju.

Objavljeno: 26-02-2009