Začasna zapora sprehajalne poti

V Premogovniku Velenje se zavedamo pomembnosti sodelovanja z lokalnim prebivalstvom in zaradi tega posvečamo veliko pozornost urejenosti okolja znotraj pridobivalnega prostora. K urejanju okolja nedvomno spadajo tudi sprehajalne poti, namenjene prebivalcem Šaleške doline, športnikom, turistom ter naključnim obiskovalcem za preživljanje prostega časa. Že pred leti je v sklopu urejanja okolice Škalskega jezera potekala izgradnja sprehajalnih poti, katerih del je namenjen tudi konjenikom in kolesarjem.

V preteklem letu je bila ponudba sprehajalnih poti razširjena z ureditvijo nove kolesarsko-sprehajalne poti okoli Velenjskega jezera. Omenjena pot, ki jo je v preteklem letu koristilo veliko sprehajalcev, tekačev in drugih športnikov, je z obiskanostjo presegla vsa pričakovanja snovalcev. Pot poteka od čolnarne pri Velenjskem jezeru preko prostora sanacije ugreznih, po južnem delu Škal do Škalskega jezera, mimo vrtičkarskega naselja Kinta Kunte in nazaj do območja čolnarne.

Pri načrtovanju trase sprehajalne poti smo se na Premogovniku Velenje zavedali, da del poti, ki leži na zahodni obali Velenjskega jezera, poteka nad območjem pridobivanja premoga v jami Pesje in bo s približevanjem odkopavanja podvržen vedno večjim in pogostejšim premikom terena.

Konec januarja letošnjega leta so premiki terena na JZ delu sprehajalne poti dosegli velikost in pogostost pojavljanja, ki ne zagotavljata več varnega gibanja obiskovalcev. Zaradi tega smo v Premogovniku Velenje sprejeli odločitev, da del sprehajalne poti zaradi varnosti sprehajalcev začasno zapremo, ko pa bodo ponovno vzpostavljeni pogoji, bo ta ponovno odprta. Zaradi priljubljenosti sprehajalne poti med prebivalci smo sklenili, da zaprti del poti nadomestimo z novo. Novi del poti bo združil obstoječo sprehajalno pot od klanca pri Škalah preko zahodnega dela področja sanacije ugreznin z obstoječo kolesarsko-sprehajalno potjo v Prelogah, ki povezuje Velenje in Šoštanj. Z urejanjem nove trase bomo pričeli takoj, ko bodo to dopuščale vremenske razmere.

V Premogovniku Velenje koristnike kolesarsko-sprehajalne poti prosimo za razumevanje, obenem pa jih naprošamo, da zaradi lastne varnosti upoštevajo opozorilne table, ki so nameščene v Prelogah pri mostu na iztoku Velenjskega jezera v reko Pako in v Škalah na mostu preko Sopote ter na zapornici pri Arliču.

Objavljeno: 19-02-2009